fbpx

Bezpieczna chmura dla Twojego biznesu | Ucloud

Disaster recovery as a service

DRaaS — Disaster Recovery jest niezbędne, aby chronić dane firmy przed awariami systemów i stworzyć system IT odporny na awarie.

Jak działa odzyskiwanie po awarii infrastruktury IT

DRaaS-Disaster Recovery to usługa odzyskiwania danych po awarii. Wykorzystuje zasoby chmury i lokalne do tworzenia kopii zapasowych ważnych informacji, aplikacji i zapewnienia odporności systemu na awarie. Dzięki temu nawet w wyniku awarii technicznej usługi biznesowe firmy działają normalnie.

Infrastruktura wtórna może być wdrożona na wypadek awarii systemów informatycznych: zapewnia zapasowe środowisko pracy, natomiast środowisko podstawowe przywracane jest do stanu początkowego zgodnie z planem odtwarzania po awarii (DRP). DRaaS przydaje się także przy przenoszeniu usług z powrotem na serwer źródłowy: natychmiast wznawia procedurę replikacji w celu ochrony przed przyszłymi zagrożeniami.

Korzyści

Obniżenie kosztów odzyskiwania danych po awarii

Zastosowanie DRaaS pozwala uniknąć kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń i serwerów, zakupem dodatkowego sprzętu oraz utrzymaniem pomocniczego systemu data center.

Wsparcie dla różnych platform chmurowych

Możliwość korzystania z kilku usług i platform chmurowych jednocześnie, co eliminuje ryzyko długich przerw w procesach biznesowych.

Elastyczne licencjonowanie

Odzyskiwanie po awarii przy użyciu firmowych licencji zorientowanych na usługi.

Replikacja w czasie rzeczywistym

Replikacja online eliminuje ryzyko utraty krytycznych danych na skutek awarii i nieprawidłowego działania systemu.

Kompleksowe rozwiązanie do odzyskiwania danych po awarii

DRaaS jest prostszy i bardziej opłacalny niż osobne odzyskiwanie po awarii.

Skalowalność

Rozwiązania DRaaS można skalować w miarę rozwoju firmy: małe przedsiębiorstwo z kilkoma serwerami lub korporacja z koniecznością rozbudowy do kilku tysięcy maszyn fizycznych i wirtualnych.

Odzyskiwanie po awarii jako usługa z UCloud

Około 50% awarii systemów IT to awarie oprogramowania lub sieci. Podjęcie działań w odpowiednim czasie znacznie minimalizuje szkody i koszty finansowe, które mogą powstać w wyniku takich problemów.

Firma UCloud oferuje usługę DRaaS-Disaster Recovery polegającą na awaryjnym odzyskiwaniu danych, która ma na celu ochronę infrastruktury IT Twojej firmy, zapewnienie jej elastyczności i skalowalności.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą prezentacją

UCloud to złoty partner Microsoft oraz współpracuje z międzynarodowym dostawcą internetu światłowodowego Fiberax Networking&Cloud Ltd. - w zakresie organizacji kanałów transmisji danych.

    Scroll to Top